Velkommen

til Psykologerne Boulevarden 16.

Der kan være rigtig mange gode grunde til at tale med en psykolog. En psykolog kan bringe nye perspektiver på tingene, og udfordre dig på en måde, som venner og familie ikke formår.

Det kan desuden være en lettelse af tale med en person, der ikke har en rolle i dit liv og dine problemer, hvorfor du kan tale frit uden at bekymre dig om, at gøre andre kede af det.

En psykolog kan eksempelvis:

• Hjælpe med at håndtere situationer i livet, som kan være svære at klare alene

• Hjælpe dig til at gennemskue uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, at indse hvor de kommer fra og hjælpe dig til at ændre dem

• Støtte dig i en sorgproces til du når til den anden side og finder et nyt fodfæste i livet

• Hjælpe dig til i en krise, hjælpe dig til at finde ind til dine ressourcer, fokusere på det du kan ændre og acceptere det du ikke kan – og komme styrket videre i dit liv

• Hjælpe dig gennem en stresset periode, hvadenten det skyldes stress pga. arbejde eller privatlivet. Hvis du er blevet sygemeldt fra arbejdet pga. stress, kan psykologsamtaler være en stor hjælp i processen med at komme tilbage på arbejde.

En psykolog lytter, anerkender, støtter, udfordrer, perspektiverer og til tider rådgiver. En psykolog ønsker kun, at du som klient skal få det bedre og (gen)finde glæde og kvalitet i dit liv.

Medlem af Dansk Psykolog Forening